České

zdravotnictví

Home domácí zdraví jídlo Matka a dítě styl

Násilí a intervence v Psychiatrické ošetřovatelství

 
Psychiatrické sestry jsou na přední linii péče o duševně nemocné. Pracují ve spolupráci s lékaři, rodiny, skupiny advokacie a ostatními poskytovateli zdravotní péče vytvořit a udržovat bezpečné prostředí pro sebe a své pacienty. Význam

roku 2007 studii Americké psychiatrické asociace sester (Apna), psychiatrické sestry identifikovat jejich osobní bezpečnosti jako u jejich nejlepších zájmů kvůli hrozbě násilí na pracovišti

Mylné

přesvědčení, že násilí je normální pro zdravotní sestry nebo "část práce" může vést k podhlášenosti násilných incidentů a menší důraz na snižování hrozby.


prevenci násilí

Apna obhajuje léčbě pacientů s důstojností a respektem v bezpečném, kulturně citlivým prostředí, které maximalizuje pacienta svobodu a schopnost rozhodovat se sama za sebe.

Intervence

Snížení stimulace, aktivně naslouchat pacientovi, přesměrování jeho pozornost, stanovení limitů a komunikaci očekávání mohou být použity ke snížení pravděpodobnosti násilného výbuchu.

Správa násilí

odloučit a omezení pacienti mohou účinně kontrolovat své chování, ale Apna obhajuje méně invazivní opatření k léčbě pacientů, pokud je to možné.

Copyright © České zdravotnictví Všechna práva vyhrazena